dr hab. prof UW Gertruda Uścińska
g.uscinska@wp.pl ; g.uscinska@ipiss.com.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Polityki Społecznej (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: zabezpieczenie społeczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka społeczna; prawo ubezpieczeń; zabezpieczenie społeczne; prawo socjalne; koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego; porównawcza analiza z zakresu pracy i zabezpieczenia społecznego