dr hab. prof. UW Grażyna Firlit-Fesnak
gfirlit_fesnak@interia.pl ; g.firlit-fesnak@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Polityki Społecznej (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: kobiety i równouprawnienie; migracja i stosunki etniczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka społeczna; migracje, patologie społeczne, równouprawnienie kobiet i mężczyzn


Zajmuję się tematyką kobiet!