prof. zw. dr hab. Grażyna Michałowska
g.michalowska@uw.edu.pl ; bolek@infinit.com.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

prawo międzynarodowe, w tym szczególnie prawa człowieka, kultura w stosunkach międzynarodowych, kwestie społeczne w stosunkach międzynarodowych