dr Grażyna Pawlik
grazyna.pawlik@us.edu.pl ; malwinapawlik1@interia.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

socjologia mediów; socjologia polityki; socjologia pracy i organizacji; metodologia badań społecznych; metody i techniki badań społecznych; konflikty społecznye; decydowanie polityczne; psychologia społeczna; komunikowanie społeczne i reklama; metody kształtowania opinii publicznej


Granty i projekty:

Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich, finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki (wykonawca)