dr hab. Grażyna Spytek-Bandurska
gspytek-bandurska@wp.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Polityki Społecznej (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: polityka zatrudnienia

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka społeczna; prawo pracy, zatrudnienia, rynku pracy i dialog społeczny