dr hab. prof. UW Grażyna Ulicka
ulicka@poczta.nostrada.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: marketing polityczny i socjotechnika; ruchy społeczne i polityczne; systemy polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

marketing polityczny; nowe ruchy społeczne; ustrój polityczny Francji