dr hab. Irena Rysińska
i.rysinska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe; teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

organizacje międzynarodowe; teoria stosunków międzynarodowych