dr Irma Słomczyńska
irma.slomczynska@poczta.umcs.lublin.pl islomczy@interia.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa
Stosunki międzynarodowe: teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

teoria polityki; bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe; polityka bezpieczeństwa i obrony UE; teoria stosunków międzynarodowych


Granty i projekty:

2010-2012 – Europejska Polityka Kosmiczna, grant własny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kierownik)
2010-2011 –
Facing the Rise of China, grant Polskiej Akademii Nauk i Tajwańskiej Narodowej Rady Nauki (współwykonawca)
2008 –
Narodowe koncepcje bezpieczeństwa w procesie kształtowania się europejskiej kultury strategicznej, grant badawczy Prorektora UMCS ds. Nauki (kierownik)
2004-2006 – Wspólna Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, grant promotorski Komitetu Badań Naukowych