dr hab. prof. UJK Iwona Wrońska
wronska.ujk@gmail.com

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania - Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa (Kielce)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne

Obszar terytorialny: Ameryka Północna

Tematyka badań:

systemy polityczne; system federalny Kanady