dr Joanna Leska-Ślęzak
poljls@ug.edu.pl

Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Gdańsk)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: inne
Stosunki międzynarodowe: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka społeczna; przemiany cywilizacji współczesnej; stosunki międzynarodowe