dr Justyna Łukaszewska-Bezulska
justynalukaszewska@wp.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Polityki Społecznej (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: migracja i stosunki etniczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka społeczna, socjologia migracji; migracje, polityka ludnościowa, kapitał społeczny, wspólnoty lokalne