dr Justyna Bokajło
justyna.bokajlo@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka gospodarcza; niemcoznawstwo; ekonomia; polityka społeczna