dr Justyna Olędzka


Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Historyczno-Socjologiczny - Instytut Historii i Nauk Politycznych (Białystok)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

legitymizacja władzy politycznej w systemach niedemokratycznych