prof. zw. dr hab. Justyna Zając
j.zajac@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: konflikty zbrojne i spory międzynarodowe; polityka bezpieczeństwa
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna; teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej

Obszar terytorialny: Ameryka Północna; Bliski i Środkowy Wschód; Europa Środkowa i Wschodnia; Europa Zachodnia; Polska; Unia Europejska

Tematyka badań:

polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski, Unii Europejskiej i USA; stosunki międzynarodowe w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu; teoria polityki zagranicznej państwa


Granty i projekty:

Unia Europejska wobec regionu śródziemnomorskiego: między polityką wspólną a interesami państw członkowskich, Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu)

Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989. Wybór dokumentów, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski (kierownik projektu)

Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, Program polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (wykonawca)

Rozwój zasobów ludzkich poprzez aktywizację społeczną dzieci i młodzieży z Dystryktu Hebron – organizacja zajęć dodatkowych, Polska Akcja Humanitarna, program współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (wykonawca)