dr Kamila Pronińska
k.proninska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: bezpieczeństwo energetyczne; konflikty zbrojne i spory międzynarodowe
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia; Polska; Unia Europejska

Tematyka badań:

bezpieczeństwo energetyczne; polityka energetyczna UE, Rosji, Polski; konflikty zbrojne; konflikty surowcowe