dr Karina Jędrzejowska
k.jedrzejowska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze

Obszar terytorialny: Afryka; Azja

Tematyka badań:

finanse międzynarodowe (w szczególności integracja rynków finansowych, zadłużenie międzynarodowe, międzynarodowa architektura finansowa); systemy finansowe państw rozwijających się; rozwój gospodarczy i problemy państw rozwijających się