dr Karolina Borońska-Hryniewiecka
karolina.boronska-hryniewiecka@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne
Europeistyka: integracja europejska

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

integracja europejska; administracja publiczna