dr Karolina Tybuchowska-Hartlińska
karolina.tybuchowska@uwm.edu.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych (Olsztyn)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

wybory samorządowe; samorząd terytorialny