dr Katarzyna Kamińska-Korolczuk
polkk@ug.edu.pl

Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Gdańsk)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne
Dziennikarstwo: media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

paralelizm polityczny; partie i systemy partyjne; media na świecie; nowe media; zachowania w polityce; Estonia, Łotwa i inne państwa Europy Bałtyckiej