dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk
k.kolodziejczyk@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze; organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe

Obszar terytorialny: Polska; Unia Europejska

Tematyka badań:

międzynarodowe stosunki gospodarcze; problematyka europejskiej integracji gospodarczej i walutowej; międzynarodowe instytucje finansowe i handlowe; Polska w UE i międzynarodowych stosunkach gospodarczych; polityka rozwojowa i humanitarna UE; problematyka związana z funkcjonowaniem gospodarki światowej; nierówności rozwojowe