dr Małgorzata Łakota-Micker
malgorzata.lakota-micker@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

stosunki międzynarodowe; dyplomacja