dr Małgorzata Alberska
małgorzata.alberska@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: inne

Obszar terytorialny: Polska

Tematyka badań:

historia współczesna Polski