dr Małgorzata Kaczorowska
m.kaczorowska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Nauk Politycznych (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia; Polska

Tematyka badań:

ustrój konstytucyjny Wielkiej Brytanii; partie polityczne i systemy partyjne oraz partie i system partyjny Polski; systemy polityczne państw współczesnych; regionalizacja i dewolucja; systemy i zachowania wyborcze; system polityczny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej; polityka klimatyczna