dr hab. prof. US Małgorzata Kamola-Cieślik
m.k.kamola@wp.pl

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny - Instytut Politologii i Europeistyki (Szczecin)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia; Polska

Tematyka badań:

stosunki polsko-niemieckie; polityka gospodarcza III RP; polityka morska Polski