dr Małgorzata Kmak
mk.kmak@gmail.com

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka regionalna; polityka konwergencji; zrównoważony rozwój; projektowanie rozwoju lokalnego; marketing miejsc


Granty i projekty:

IX - XII 2015 - Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne, finansowanie ze środków Województwa Małopolskiego (prowadzenie autorskich warsztatów analizy prasowej, konsultacja oraz merytoryczna koordynacja projektów, które wykonała młodzież Katolickiego Gimnazjum Montessori w Krakowie)