dr Małgorzata Kołaczek


Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Studiów Międzykulturowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne

Obszar terytorialny: Europa Środkowa i Wschodnia

Tematyka badań:

problematyka etniczna, zwłaszcza społeczność Romów i ich sytuacja w Europie Środkowo-Wschodniej; działalność liderów i pozarządowych organizacji romskich