dr Małgorzata Kuś
kusmm@interia.pl

Akademia im. Jana Długosza
Wydział Filologiczno-Historyczny - Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa (Częstochowa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: władza lokalna i samorząd terytorialny
Polityki społeczne: polityka zatrudnienia; zabezpieczenie społeczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka społeczna i samorząd terytorialny; polityka ochrony zdrowia, polityka edukacji, bezrobocia i pomocy społecznej