dr Małgorzata Kubicka
malgorzata.kubicka@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: integracja europejska
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze; organizacje międzynarodowe międzyrządowe i pozarządowe

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

integracja europejska; stosunki międzynarodowe gospodarcze i polityczne