dr Małgorzata Lorencka
loren17@poczta.fm ; malgorzata.lorencka@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia

Tematyka badań:

systemy polityczne Republiki Włoskiej i Republik Greckiej, ze szczególnym uwzględnieniem systemu wyborczego i systemu partyjnego


Granty i projekty:

Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch, finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki (członek zespołu) Wpływ deformacji wyborczych na systemy polityczne, finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki (członek zespołu)