dr hab. Małgorzata Michalewska-Pawlak
malgorzata.michalewska-pawlak@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: integracja europejska

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

integracja europejska