dr Małgorzata Mizerska-Wrotkowska
m.mizerska-wrotkowska@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Europeistyki (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne; polityka zagraniczna; procesy integracyjne i dezintegracyjne

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia; Polska

Tematyka badań:

prawo międzynarodowe publiczne, integracja europejska, stosunki dwustronne Polski i Szwecji, międzynarodowe stosunki polityczne, polityka zagraniczna Hiszpanii