dr hab. Małgorzata Myśliwiec
malgorzata.mysliwiec@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne

Obszar terytorialny: Unia Europejska; Europa Zachodnia; Afryka

Tematyka badań:

systemy polityczne państw Unii Europejskiej i Maghrebu (ze szczególnym uwzględnieniem systemu politycznego Hiszpanii i Maroka); procesy decentralizacji i regionalizacji w Europie; teoria narodu i nacjonalizmu; partie regionalne i etnoregionalne w Europie; administracja publiczna w państwach europejskich


Granty i projekty:

II 2014 – II 2017 - Wpływ kryzysu gospodarczego na działanie systemu politycznego. Analiza przypadku Grecji, Hiszpanii i Włoch, finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki (kierownik projektu)