dr Małgorzata Ołdak
m.oldak@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Polityki Społecznej (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: polityka rodzinna

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka społeczna na rzecz rodziny


Granty i projekty:

Społeczna Agencja Najmu (kierownik projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)