dr Małgorzata Pawlus
m.pawlus@uksw.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych - Instytu Politologii (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: ruchy społeczne i polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

ruch feministyczny


Zajmuję się tematyką kobiet!