dr hab. prof. UŁ Małgorzata Pietrasiak
mpietrasiak@uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - Instytut Studiów Międzynarodowych (Łódź)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna; procesy integracyjne i dezintegracyjne

Obszar terytorialny: Azja

Tematyka badań:

problematyki stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wietnamskiej i szerzej Azji Południowo-Wschodniej, w tym integracji Azji Południowo-Wschodniej