dr Małgorzata Soja
m.soja@ajd.czest.pl

Akademia im. Jana Długosza
Wydział Filologiczno-Historyczny - Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa (Częstochowa)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: integracja europejska
Bezpieczeństwo: polityka bezpieczeństwa
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna

Obszar terytorialny: Ameryka Północna; Unia Europejska

Tematyka badań:

stosunki międzynarodowe; bezpieczeństwo międzynarodowe; bezpieczeństwo europejskie; relacje transatlantyckie; integracja europejska