dr hab. prof UW Małgorzata Szylko-Skoczny
tadesko@o2.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Polityki Społecznej (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Polityki społeczne: migracja i stosunki etniczne; polityka zatrudnienia

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

polityka społeczna; polityka zatrudnienia i polityka rynku pracy; bezrobocie jako kwestia społeczna; migracje zarobkowe; regulacje w sferze stosunków pracy


Granty i projekty:

2008-2010 Projekt dotyczący polityki migracyjnej Polski w kontekście rynku pracy, finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny (kierownik projektu)