dr Magdalena Lesińska-Staszczuk
magdalena.lesinska-staszczuk@poczta.umcs.lublin.pl m.lesinska@o2.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Politologii - (Lublin)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

systemy partyjne; ochrona praw człowieka