dr Magdaleny Bierzyńskiej-Sudoł
stella7770@onet.eu

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Humanistyczny - Instytut Nauk Politycznych (Bydgoszcz)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: mniejszości narodowe i etniczne

Obszar terytorialny: Europa Zachodnia; Polska

Tematyka badań:

Polonia i współczesna emigracja polska w Wielkiej Brytanii