dr Margot Stańczyk-Minkiewicz
msm@ug.edu.pl

Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Gdańsk)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: inne
Bezpieczeństwo: terroryzm i przestępczość zorganizowana

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

bezpieczeństwo narodowe; nauki o polityce; terroryzm międzynarodowy