dr hab. Maria Wincławska
mariawin@umk.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych - (Toruń)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne

Obszar terytorialny: Australia i Oceania

Tematyka badań:

partie politycznye; socjologia polityki i
socjologia partii; system polityczny i partyjny Australii; metodologia nauk społecznych oraz women studies


Granty i projekty:

od 2014 r. współpracuje z EU Vox i polską gałęzią projektu - Barometrem Wyborczym (ekspert, koder) Inicjatywa powiązana jest instytucjonalnie z Preference Matcher oraz Kieskompas a także z Centrum badań nad Demokracją Uniwersytetu w Zurychu. od 2016 r. Polskie partie polityczne w relacji z otoczeniem społecznym - analiza strategii organizacyjnych i komunikacyjnych, finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki