dr Marlena Drygiel-Bielińska
marlena.drygiel@op.pl

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
Wydział Humanistyczny - Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa (Siedlce)

Obszary zainteresowań:
Bezpieczeństwo: konflikty zbrojne i spory międzynarodowe; polityka bezpieczeństwa
Stosunki międzynarodowe: polityka zagraniczna; teoria stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

bepieczeństwo euroatlantyckie (ze szczególnym uwzględnieniem roli UE); teoria stosunków międzynarodowych; polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państw europejskich; problematyka szerokorozumianego peace research