dr Marta Obrębska
marta.obrebska@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne; systemy polityczne; władza lokalna i samorząd terytorialny

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

samorząd terytorialny; regionalizm i system polityczny Wielkiej Brytanii, szczególnie polityki brytyjskich partii