dr Marta Ryniejska-Kiełdanowicz
marta.ryniejska-kieldanowicz@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Stosunków Międzynarodowych (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: komunikowanie polityczne i społeczne
Dziennikarstwo: PR i marketing medialny
Stosunki międzynarodowe: dyplomacja i prawo międzynarodowe publiczne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

dyplomacja publiczna; komunikacja społeczna; public relations


Granty i projekty:

Polski model dyplomacji publicznej