dr Mirosława Wielopolska-Szymura
miroslawa.wielopolska-szymura@us.edu.pl

Uniwersytet Śląski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Katowice)

Obszary zainteresowań:
Dziennikarstwo: komunikowanie masowe; media i systemy medialne

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

problematyka radia jako medium, ze szczególnym uwzględnieniem radia publicznego w Polsce i na świecie; procesy cyfryzacji i konwergencja radia; rola radia w komunikowaniu międzynarodowym i komunikacji międzykulturowej; polityka kulturalna oraz kultura artystyczna i masowa


Granty i projekty:

Powiązania pomiędzy elitami sfery mediów i polityki w Polsce w perspektywie doświadczeń niemieckich, finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki (wykonawca)