dr hab. Monika Banaś
monika.banas@uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - Instytut Studiów Międzykulturowych (Kraków)

Obszary zainteresowań:
Stosunki międzynarodowe: międzynarodowe stosunki kulturowe i różnorodność kulturowa

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

kultura i gospodarka, kultura polityczna, kultura przedsiębiorczości, nordycki krąg kulturowy, relacje międzykulturowe, kobiety w polityce


Zajmuję się tematyką kobiet!