dr Monika Poboży
m.pobozy@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych - Instytut Europeistyki (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: systemy polityczne
Europeistyka: polityki unijne; prawo i instytucje europejskie; procesy decyzyjne

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

ustrój Unii Europejskiej, konstytucjonalizacja UE, prawo instytucjonalne i proceduralne Unii Europejskiej, ochrona konsumenta w Unii Europejskiej