dr Monika Potkańska
monpotk@gmail.com

Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny - Instytut Politologii i Europeistyki (Szczecin)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: prawo i instytucje europejskie
Bezpieczeństwo: terroryzm i przestępczość zorganizowana
Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne

Obszar terytorialny: Unia Europejska

Tematyka badań:

UE wobec przestępczości zorganizowanej; bezpieczeństwo imprez masowych; Eurojust