dr hab. Monika Trojanowska-Strzęboszewska
m.strzeboszewska@uksw.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych - Instytut Politologii (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: partie i systemy partyjne
Europeistyka: integracja europejska; polityki unijne; prawo i instytucje europejskie
Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne

Obszar terytorialny: Polska; Unia Europejska

Tematyka badań:

obszar Schengen; Polska w UE; kontrole granic w Europie, polityki integracyjne w Europie, Polska w UE