dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska
m.trojanowskas@wp.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych - Instytut Politologii (Warszawa)

Obszary zainteresowań:
Europeistyka: integracja europejska; polityki unijne; prawo i instytucje europejskie
Stosunki międzynarodowe: procesy integracyjne i dezintegracyjne

Obszar terytorialny: Polska; Unia Europejska

Tematyka badań:

obszar Schengen; Polska w UE