dr Monika Wichłacz
monika.wichlacz@uwr.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski
Wydział Nauk Społecznych - Instytut Politologii (Wrocław)

Obszary zainteresowań:
Nauki polityczne: myśl polityczna i teoria polityki

Obszar terytorialny: Inne

Tematyka badań:

teoria polityki